Loading...
Menu2018-10-12T05:04:43+00:00
ร้านอาหารบางแสน

ทางร้านมีเชฟที่เลือกสรรของทะเลสด ๆ มาปรุงอาหาร ซึ่งทุกเมนูมีการตกแต่งหน้าตา เพื่อให้ดูหน้ารับประทานมากยิ่งขึ้น
รวมถึงการออกแบบเมนูใหม่ ๆ ให้ลูกค้าเข้ามาลิ้มลองอยู่เสมอ

DOWNLOAD CHARIOT MENU

OR CALL : (+66) 038 191 579

CUISINE PHOTO